Överideologi-Ideologi

Auktoritet, Frihetlighet, Kapitalism, Socialism
Topp