Medlemsvillkor

För att bli medlem på Friaordet är kravet 18 år. Vid registrering av medlemskap intygar du att du 18 år.

Du samtycker till att du inte använder tjänsten för att publicera eller länka till något innehåll som är kränkande, hatfullt, hotfullt, spam eller förolämpa, i anstötligt innehåll, innehåller personuppgifter, riskerar upphovsrättsintrång, uppmuntrar olaglig verksamhet eller på annat sätt bryter mot tillämpliga lagar.

Vi kan ta bort eller ändra innehåll som du publicerat som bryter mot forumets regler. Vi kan avsluta ditt medlemskap utan förvarning.

.

Dessa villkor kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Användning av tjänsten utgör ditt samtycke till dessa villkor. § Olaga hot Att hota någon på forumet leder direkt till permanent avstängning! § Uppvigling Att uppvigla till brott, försökt till organisering via forumet leder till permanent avstängnig! Hets mot folkgrupp Anspela på ras, hudfärg, ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning leder till permanent avstängning! § Barnpornografibrott Sprida, efterfråga filmer eller bilder på personer under 18 år leder till permanent avstängning! § Upphovsrättsskyddat material Publicering av upphovsmannens material utan tillstånd är förbjudet!

Topp