Medlemsvillkor

För att bli medlem på Friaordet är kravet 18 år. Vid registrering godkänner du avtalet och intygar att du är minst 18 år.

Du samtycker till att du inte använder tjänsten för att publicera eller länka till något innehåll som är kränkande, hatfullt, hotfullt, spam eller förolämpa, i anstötligt innehåll, riskerar upphovsrättsintrång, uppmuntrar olaglig verksamhet eller på annat sätt bryter mot tillämpliga lagar.

Friaordet.org har rätten att ta bort eller ändra innehåll som du publicerat som bryter mot forumets regler. Vi kan avsluta ditt medlemskap utan förvarning.

§1 Hot

Att hota någon på forumet leder direkt till avstängning!

§2 Uppvigling

Att uppvigla till brott, försökt till organisering via forumet leder till permanent avstängning!

§3 Hets mot folkgrupp

Anspela på ras, hudfärg, ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning leder till avstängning!

§4 Barnpornografi

Sprida, efterfråga filmer eller bilder på personer under 18 år leder till avstängning!

§5 Upphovsrättsskyddat material

Publicering av upphovsmannens material utan tillstånd är förbjudet!
Topp