Corona bluffen

Du verkar tro att alla vetenskap är enig och oemotsägbar, man ska inte ens få titta i andra riktningar. Jag bryr mig inte om dina "åsikter" eller ditt grupptryck, jag söker information.
Du verkar tro fel. Jag vet att vetenskapen inte alltid är enig men av den anledningen drar jag inte iväg långt ut i träsket och börjar tro på precis alla vetenskapens raka motsatser.
 
Du verkar tro fel. Jag vet att vetenskapen inte alltid är enig men av den anledningen drar jag inte iväg långt ut i träsket och börjar tro på precis alla vetenskapens raka motsatser.
Exakt vad är det du tror att jag tror? Varsågod att dela med dig av vetenskapen om asymptomatisk smittspridning. Det är du som drar iväg och tror på något galet och konstigt här, det finns absolut ingen anledning att tro att asymptomatiska personer helt plötsligt skulle vara ett stort problem som världen behöver räddas från, så har det aldrig varit, så vad får dig att tro att det är så nu? Det är du som går emot vetenskapen och historia, men du styrs av känslor så du ser tydligen inte det.


Den raka motsatsen skulle i så fall vara germ theory vs terrain theory. Det är något jag undersöker men har inte pratat om det här.
 
Senast ändrad:
Det här va visst en av sakerna den dryga skådespelaren du länkade gjorde sig löjlig över. Verkar som "konspirations teoretikerna" har bättre koll än skådespelaren. Kommer han be om ursäkt för sin dryghet nu när det blir tydligare?

kUdsthG.jpg
 
Exakt vad är det du tror att jag tror? Varsågod att dela med dig av vetenskapen om asymptomatisk smittspridning. Det är du som drar iväg och tror på något galet och konstigt här, det finns absolut ingen anledning att tro att asymptomatiska personer helt plötsligt skulle vara ett stort problem som världen behöver räddas från, så har det aldrig varit, så vad får dig att tro att det är så nu? Det är du som går emot vetenskapen och historia, men du styrs av känslor så du ser tydligen inte det.


Den raka motsatsen skulle i så fall vara germ theory vs terrain theory. Det är något jag undersöker men har inte pratat om det här.
Jag har aldrig nämnt asymptomatisk smittspridning eller om jag tror på det. Däremot tror jag på försiktighetsprincipen som säger att om man inte vet är man helt enkelt försiktig. Allt annat är bara korkat!
 
Jag har aldrig nämnt asymptomatisk smittspridning eller om jag tror på det. Däremot tror jag på försiktighetsprincipen som säger att om man inte vet är man helt enkelt försiktig. Allt annat är bara korkat!

Ja visst, stanna hemma om du är sjuk.
Men asymptomatisk smittspridning är vad ledarna utgår ifrån, det är därför dom gör som dom gör. Det finns inget som tyder på att det skulle vara ett problem, varken nu eller historiskt. Är det då din teori att världens ledare osv är utvecklingsstörda? Eller vad? För att anta att dom är medvetna om hur korkade deras lösningar är måste man ju vara idiot för att tro enligt dig? Över ett år har dom nu torterart världens befolkning med ologiska lösningar, och inget direkt stop på det syns på horisonten. Förklara exakt vad du tror dom sysslar med?
 
Jag tycker inte om att tala om ledare i termer som idioter eller galningar med undantag från de som bevisligen tagit galna beslut. Som exempelvis Brasiliens statschef.

Vad de gäller asymptomatisk smittspridning, dvs friska personer som är smittade, kan jag mycket väl tänka mig att de kan smitta men inte i samma utsträckning som droppsmitta eller kontaktsmitta. Men att de finns står helt klart.

Det finns ett flertal rapporter som undersökt andelen asymtomatiska personer med covid-19. Det är stor variation på antalet asymtomatiska personer i de olika studierna och det är svårt att jämföra studierna då de skiljer sig åt i till exempel analysmetoder, den studerade gruppen, vad som räknas som symtom vid covid-19 och hur länge man följt gruppen för att se vilka som sedan utvecklar symtom. Det finns ett flertal rapporter om att personer utan symtom har smittat andra personer samt studier som analyserat hur mycket virus personer med symtom har jämfört med de utan symtom. Det finns få studier som beskriver hur smittsam en asymtomatisk person är och till vilken del den bidrar till smittspridningen i samhället. Utifrån den erfarenhet som finns av covid-19 och andra liknande sjukdomar, är bedömningen att smittspridningen från personer utan symtom står för en liten andel.

Hur gör du när du är ute? Håller du avstånd och bär ansiktsmask i trånga utrymmen?
 
Jag tycker inte om att tala om ledare i termer som idioter eller galningar med undantag från de som bevisligen tagit galna beslut. Som exempelvis Brasiliens statschef.

Vad de gäller asymptomatisk smittspridning, dvs friska personer som är smittade, kan jag mycket väl tänka mig att de kan smitta men inte i samma utsträckning som droppsmitta eller kontaktsmitta. Men att de finns står helt klart.Hur gör du när du är ute? Håller du avstånd och bär ansiktsmask i trånga utrymmen?
Du kan inte ha så bra koll på vad som händer i andra länder? Covid pass och lockdowns är inte galet? Mask tvång för friska människor och barn är inte galet? Säga åt skolbarn att dom dom får leka ensamma är inte galet? Att gamlingar som är nära döden inte får träffa sin familj är inte galet?

Berätta hur dessa undersökningar om asymptomatisk smittspridning har gått till? Kan det va så att det har med PCR testet att göra? Det som man i över ett år använt för höga cykler med. Kan du förklara undersökningarna för mig?


För här har du ett riktigt experiment om smittspridning som utfördes efter spanska sjukan. Där kunde man inte ens bevisa att smittan spreds mellan människor överhuvudtaget. Du kanske gärna vill tro att dessa "experter" har full koll, men här har du tydligt bevis att så inte är fallet.Som sagt finns det en annan teori om virus, och att man väljer att helt blunda för den är för att läkemedelsindustrin skulle gå under om den va sann.

"Experterna" har inte i närheten av så bra koll som man önskar.

 
Några doktorer och sjuksköterskor som blir ertappade med att utan bevis skriva nån som Covid positiv. Jävla robotar till människor det finns.

 
Några doktorer och sjuksköterskor som blir ertappade med att utan bevis skriva nån som Covid positiv. Jävla robotar till människor det finns.

Ja, det är riktigt illa om de håller på på det viset!
 
Topp