Dela domar o FUP:ar?

Richard

Medlem
Reg
11 Okt 2019
Inlägg
203
Jag undrar hur det egentligen ligger till med att dela t.ex domar o FUP:ar (FörUndersökningsProtokoll) hursomhelst? Det är ju offentliga handlingar, d.v.s vem som helst kan få ut dom från t.ex tingsrätten. Själv brukar jag begära ut dom i intressanta fall. Men jag gick nyligen med i en grupp mot pedofiler (Patrik Sjöbergs 2forty2), o där undrar fler än jag hur det egentligen ligger till, så att det inte blir förtal?

T.ex så begärde jag ut häktningsframställan i detta fall: https://www.hd.se/2021-01-27/19-aring-haktad-for-barnvaldtakter-i-angelholm Det är klart folk vill veta vem som begår så vidriga brott, men jag vågade inte dela den offentligt, men jag skrev typ *HOST* Målnummer B 78-21 *HOST*, Helsingborgs Tingsrätt. Det är väl knappast förtal?

Visst, är man anonym o kör med VPN o en hittepå-mailadress när man begär ut dokumenten (jo, man har rätt att vara anonym), så behöver man knappast oroa sig, det delas ju hej vilt på t.ex Flashback. Men jag föredrar numera att nästan alltid skriva under eget namn o då vill man ju inte bli misstänkt för förtal.

Nån som vet hur det ligger till egentligen?
 
Som jag har fått förklarat av en advokat jag känner är det ok att till exempel ”sprida” en dom på en dömd person men om du till exempel har personuppgifter i domen är det förtal (finns det någon dom utan personuppgifter?).
 
Som jag har fått förklarat av en advokat jag känner är det ok att till exempel ”sprida” en dom på en dömd person men om du till exempel har personuppgifter i domen är det förtal (finns det någon dom utan personuppgifter?).
Korrekt!
Offentligt material innebär att vem som helst kan ta del av innehållet men att sprida det är en annan femma. En kvinna som lade ut domen för en pedofil på Facebook fick en relativt hård dom. Som 0koll skriver handlar det om den omnämnda personen går att känna igen, som personnummer, adress eller liknade innebär det förtal att sprida dem vidare. Ännu värre är det om man lägger upp ett register med domar, då kan man åka på flera stämningar. Det Flashback gör, dvs lägger ut domar i en tråd tror jag Flashbacks moderatorer och admin kan bli skyldiga till brott med den nya lagen om integritetsbrott. Det räcker att det finns bilder på folk, P7'a, hälsoundersökningar som det ofta finns i bla FUP'ar eller andra saker som ingår i integritetslagen. Skillnaden mellan förtalslagarna och integritetslagen är att i den senare måste det vara sant.
 
Korrekt!
Offentligt material innebär att vem som helst kan ta del av innehållet men att sprida det är en annan femma. En kvinna som lade ut domen för en pedofil på Facebook fick en relativt hård dom. Som 0koll skriver handlar det om den omnämnda personen går att känna igen, som personnummer, adress eller liknade innebär det förtal att sprida dem vidare. Ännu värre är det om man lägger upp ett register med domar, då kan man åka på flera stämningar. Det Flashback gör, dvs lägger ut domar i en tråd tror jag Flashbacks moderatorer och admin kan bli skyldiga till brott med den nya lagen om integritetsbrott. Det räcker att det finns bilder på folk, P7'a, hälsoundersökningar som det ofta finns i bla FUP'ar eller andra saker som ingår i integritetslagen. Skillnaden mellan förtalslagarna och integritetslagen är att i den senare måste det vara sant.
Det kan handla om rätt så kraftiga skadestånd som de får betala om det har uppdagats att flera medlemmar inne på Flashback har helt öppet lagt ut .Har själv upptäckt att det har lagts ut FUP och domstolsprotokoll inne på Flashback och speciellt febrilt har det varit inne på krimtrådarna där som handlar om flera brottsfall . Det som är skrämmande är att man dessutom helt öppet outar ut namn på GM och BO . Borde man inte räkna det som brott mot PUL samt brott mot integritetsbrott samt förtal ? Och blir inte dessutom moderatorerna och admin medskyldig när de vägrar att radera bort sånt och dessutom med flit tillåter medlemmar att lägga upp FUP och Domstolsprotokoll ?
 
Det kan handla om rätt så kraftiga skadestånd som de får betala om det har uppdagats att flera medlemmar inne på Flashback har helt öppet lagt ut .Har själv upptäckt att det har lagts ut FUP och domstolsprotokoll inne på Flashback och speciellt febrilt har det varit inne på krimtrådarna där som handlar om flera brottsfall . Det som är skrämmande är att man dessutom helt öppet outar ut namn på GM och BO . Borde man inte räkna det som brott mot PUL samt brott mot integritetsbrott samt förtal ? Och blir inte dessutom moderatorerna och admin medskyldig när de vägrar att radera bort sånt och dessutom med flit tillåter medlemmar att lägga upp FUP och Domstolsprotokoll ?
PUL har ersatts av Dataförordningen (GDPR).
En förordning är egentligen en lag som normalt inte kan dras till domstol. Det är en myndighet som gör kontroller och om de hittar fel kan de mot ett vite tvinga företag och privatpersoner att ta bort GDPR-brott. Det är problematiskt för myndigheten som sköter detta ger sig bara på Google och Facebook. De har också granskat och bötat Mrkoll. Men de rycker inte ut om en privatperson får sina personuppgifter utlagda. Där får man själv stämma den som lagt ut det.

Domar och FUP'ar mm kan innebära förtal om det läggs ut offentligt. Förtal är ett brottsgemensamt ord för flera olika brott som man själv måste utreda och sedan driva i rätten. Inte många som kan det (nästan ingen) därför ses den lagen ofta som värdelös.

Vid BBS-brott där mycket ingår som finns i andra lagar kan rent tekniskt moderatorer man vet identiteten på bli dömda om de inte raderar inom en vecka. I lagen står det "den som har till uppgift att", alltså den som har till uppgift att moderera är moderatorer och om någon av dem inte är anonym kan den moderatorn rent tekniskt vara ansvarig inför rätten.

Sammantaget är våra lagar konstruerade så att folks rätt att yttra sig är i stort sett obegränsad så länge de inte hotar någon. Inget annat land har så vidsträckta möjligheter att yttra sig. Som exempel kan jag säga att Flashback skulle inte tillåtas existera i Finland.
 
PUL har ersatts av Dataförordningen (GDPR).
En förordning är egentligen en lag som normalt inte kan dras till domstol. Det är en myndighet som gör kontroller och om de hittar fel kan de mot ett vite tvinga företag och privatpersoner att ta bort GDPR-brott. Det är problematiskt för myndigheten som sköter detta ger sig bara på Google och Facebook. De har också granskat och bötat Mrkoll. Men de rycker inte ut om en privatperson får sina personuppgifter utlagda. Där får man själv stämma den som lagt ut det.

Domar och FUP'ar mm kan innebära förtal om det läggs ut offentligt. Förtal är ett brottsgemensamt ord för flera olika brott som man själv måste utreda och sedan driva i rätten. Inte många som kan det (nästan ingen) därför ses den lagen ofta som värdelös.

Vid BBS-brott där mycket ingår som finns i andra lagar kan rent tekniskt moderatorer man vet identiteten på bli dömda om de inte raderar inom en vecka. I lagen står det "den som har till uppgift att", alltså den som har till uppgift att moderera är moderatorer och om någon av dem inte är anonym kan den moderatorn rent tekniskt vara ansvarig inför rätten.

Sammantaget är våra lagar konstruerade så att folks rätt att yttra sig är i stort sett obegränsad så länge de inte hotar någon. Inget annat land har så vidsträckta möjligheter att yttra sig. Som exempel kan jag säga att Flashback skulle inte tillåtas existera i Finland.
Där i Finland så skulle Flashback bli nedstängd direkt eftersom Finland har mer strängare lagar än oss. Jag tror nog även att de ser även mycket allvarligt på sånt som att någon slänger upp FUP-ar och Domstolsprotokoll. Därför tycker jag att det är beklagligt att inte Sverige har lika strikta lagar som gör det möjligt att stänga ned sidor där det pågår olagligheter och att man inte heller här i Sverige har mer strikta lagar som förbjuder privatpersoner och andra att lägga upp FUP-ar och Domstolsprotokoll på forumsidor.
 
Jag vet inte om det är straffbart att publicera domar mm men det borde det vara när man läser:

Om att lämna ut allmänna handlingar:
får dock lämnas ut endast om den person som hörs i upptagningen samtycker eller om det med hänsyn till upptagningens innehåll är uppenbart att utlämnandet av kopian inte innebär en kränkning av den hördas personliga integritet. (30.3.2007/385)
Jag förstår det som att dokument som innehåller personuppgifter eller annat som kan vara kränkande får inte lämnas ut.


Personuppgifter ur en myndighets personregister får, om inte något annat särskilt bestäms i lag, lämnas ut i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.
Bara de som har fått rätt att behandla personuppgifter kan få ta del av andras personuppgifter. Alltså skulle Mrkol, Lexbase l och liknande inte få finnas i Finland.
Eftersom personuppgifter inte får lämnas ut kan de inte heller lämna ut dokument med personuppgifter i. De kan maska personuppgifter då kan de lämnas ut.

om obehörigt avslöjande av uppgifterna kan orsaka olägenheter för allmänna eller enskilda intressen
Även om innehållet kan orsaka olägenheter lämnas inte materialet ut.


handlingar som innehåller uppgifter om känsliga omständigheter som gäller privatlivet för någon som misstänks för ett brott, en målsägande eller någon annan som har samband med ett brottmål samt sådana handlingar som innehåller uppgifter om ett brottsoffer, om utlämnandet av uppgifter kränker offrets rättigheter, minnet av offret eller offrets närstående
De får inte lämna ut handlingar som är känsliga för privatlivet eller för någon som är misstänkt för brott eller för målsäganden osv.

handlingar som innehåller uppgifter om en persons politiska övertygelse eller uppgifter om åsikter som personen har uttalat privat eller uppgifter om någons levnadssätt, deltagande i föreningsverksamhet eller fritidssysselsättningar, familjeliv eller andra med dem jämförbara personliga förhållanden
Detta får inte heller lämnas ut av myndigheterna om det står i dokumenten någon begärt ut.

Finns en massa fler hinder att lämna ut dokument som också finns i Sverige.

Alla dokument är gratis att få ut men man måste betala för den tid som det tagit att hitta och framställa dokumenten så de kan lämnas ut.


I övrigt:

Brott mot kommunikationsfrid
1 a § (13.12.2013/879)
Den som i syfte att störa skickar meddelanden eller ringer till någon annan upprepade gånger så att gärningen är ägnad att orsaka denne betydande störning eller olägenhet, ska för brott mot kommunikationsfrid dömas till böter eller fängelse i högst sex månader
Posta mycket om samma person på nätet kan utgör brott mot kommunikationsfrid.


Olaga förföljelse
7 a § (13.12.2013/879)
Den som upprepade gånger hotar, följer efter, iakttar, eller kontaktar eller på något annat jämförbart sätt obehörigen förföljer någon annan så att förfarandet är ägnat att skapa rädsla eller ångest hos den som förföljs ska, om lika strängt eller strängare straff för gärningen inte föreskrivs någon annanstans i lag, för olaga förföljelse dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Detta är Finlands lag mot stalking. Kan också tillämpas mot de som postar upprepade gånger på nätet om en enda person. De flesta trådar på Flashback handlar om att posta om en eller några personer.


Skydd för privatlivet​

Vars och ens privatliv, heder och hemfrid är tryggade. Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag.
Brev- och telefonhemligheten samt hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden är okränkbar.
Genom lag kan föreskrivas om åtgärder som ingriper i hemfriden och som är nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna skall kunna tryggas eller för att brott skall kunna utredas. (5.10.2018/817)
Genom lag kan föreskrivas om sådana begränsningar i meddelandehemligheten som är nödvändiga vid utredning av brott som äventyrar individens eller samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång, vid säkerhetskontroll och under frihetsberövande samt för att inhämta information om militär verksamhet eller sådan annan verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten. (5.10.2018/817)
Man får alltså inte kränka någon eller posta förtroliga samtal på nätet. Man får alltså inte lägga ut andras mejl offentligt eller ljuga om andra.


Rättsskydd​

Var och en har rätt att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en domstol eller någon annan myndighet som är behörig enligt lag samt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid domstol eller något annat oavhängigt rättskipningsorgan.
Offentligheten vid handläggningen, rätten att bli hörd, rätten att få motiverade beslut och rätten att söka ändring samt andra garantier för en rättvis rättegång och god förvaltning skall tryggas genom lag.
Alla brott skall ledas av en åklagare. I Finnland skall den enskilda inte behöva leda rättegångar själv om någon begått brott mot dem. I Sverige får man leda sådant själv om det är förtalsbrott.
 
Korrekt!
Offentligt material innebär att vem som helst kan ta del av innehållet men att sprida det är en annan femma. En kvinna som lade ut domen för en pedofil på Facebook fick en relativt hård dom. Som 0koll skriver handlar det om den omnämnda personen går att känna igen, som personnummer, adress eller liknade innebär det förtal att sprida dem vidare. Ännu värre är det om man lägger upp ett register med domar, då kan man åka på flera stämningar. Det Flashback gör, dvs lägger ut domar i en tråd tror jag Flashbacks moderatorer och admin kan bli skyldiga till brott med den nya lagen om integritetsbrott. Det räcker att det finns bilder på folk, P7'a, hälsoundersökningar som det ofta finns i bla FUP'ar eller andra saker som ingår i integritetslagen. Skillnaden mellan förtalslagarna och integritetslagen är att i den senare måste det vara sant.
Och ett fenomen som har blivit allt vanligare på Flashback är att man slänger upp FUP-ar som gäller nyanmälda brott och nyutredda brott, som även benämns som "pinfärska" brott som i flera fall gjorts som sent som i februari och början av mars 2021 och som bekant innehåller dessa FUP-ar känsliga uppgifter som GM-s namn och hemadress med mera samt resultat från eventuella P7-undersökningar och andra så kallade rättsmedicinska undersökningar som oftast görs på Rättspsykiatriska enheterna på större lasarett ,samt eventuellt info om GM dessutom är föremål eller varit föremål för utredningsåtgärder hos sociala myndigheterna med stöd av SOL (Socialtjänstlagen) samt om GM har varit föremål för åtgärder med stöd av LVM (Lagen av vård för missbrukare) och att det finns info från Transportstyrelsen och Vägverket om GM innehar körkort med mera och om de sprider ut upplysningar via inlägg om GM innan GM har ens blivit åtalad och fälld för brott kan det även i det fallet räknas som förtal och brott mot andra viktiga lagar som skyddar medborgarnas integritet? Kan utspridning av FUP-ar och domstolsprotokoll på flera forumsidor på nätet även bidra till att störa brottsutredningar som polisen och åklagarmyndigheten gör? för jag kan gissningsvis inte tro att folk som jobbar hos polisen och åklagarmyndigheten blir precis glad om de får nys om att folk sprider ut såna uppgifter på nätet.
 
Senast ändrad:
Och ett fenomen som har blivit allt vanligare på Flashback är att man slänger upp FUP-ar som gäller nyanmälda brott och nyutredda brott, som även benämns som "pinfärska" brott som i flera fall gjorts som sent som i februari och början av mars 2021 och som bekant innehåller dessa FUP-ar känsliga uppgifter som GM-s namn och hemadress med mera samt resultat från eventuella P7-undersökningar och andra så kallade rättsmedicinska undersökningar som oftast görs på Rättspsykiatriska enheterna på större lasarett ,samt eventuellt info om GM dessutom är föremål eller varit föremål för utredningsåtgärder hos sociala myndigheterna med stöd av SOL (Socialtjänstlagen) samt om GM har varit föremål för åtgärder med stöd av LVM (Lagen av vård för missbrukare) och att det finns info från Transportstyrelsen och Vägverket om GM innehar körkort med mera och om de sprider ut upplysningar via inlägg om GM innan GM har ens blivit åtalad och fälld för brott kan det även i det fallet räknas som förtal och brott mot andra viktiga lagar som skyddar medborgarnas integritet? Kan utspridning av FUP-ar och domstolsprotokoll på flera forumsidor på nätet även bidra till att störa brottsutredningar som polisen och åklagarmyndigheten gör? för jag kan gissningsvis inte tro att folk som jobbar hos polisen och åklagarmyndigheten blir precis glad om de får nys om att folk sprider ut såna uppgifter på nätet.
Ja, så är det!
 
Folk som jobbar hos de rättsvårdande myndigheterna skulle nog inte uppskatta om de får reda på att folk går in på olika forumsajter och börjar
leka privatdeckare . Det sker oftast inne på kriminaltrådarna inne på Flera forumsajter. Medlemmarnas egna "grävande" sägs hjälpt polisen att klara upp brott , men i några fall så har det fått allvarliga konsekvenser för personer som blivit oskyldigt utpekade som brottslingar.
Här har vi ett skrämmande exempel på en person i Högsbo som på felaktiga falska grunder utpekades som kattmördaren 2013 https://www.expressen.se/gt/helt-oskyldige-michael-anholls-for-kattmorden/
 
Folk som jobbar hos de rättsvårdande myndigheterna skulle nog inte uppskatta om de får reda på att folk går in på olika forumsajter och börjar
leka privatdeckare . Det sker oftast inne på kriminaltrådarna inne på Flera forumsajter. Medlemmarnas egna "grävande" sägs hjälpt polisen att klara upp brott , men i några fall så har det fått allvarliga konsekvenser för personer som blivit oskyldigt utpekade som brottslingar.
Här har vi ett skrämmande exempel på en person i Högsbo som på felaktiga falska grunder utpekades som kattmördaren 2013 https://www.expressen.se/gt/helt-oskyldige-michael-anholls-for-kattmorden/
Jag minns det där med den killen. För jävligt rent ut sagt! Typiskt flashback.
 
Varför ska man dela domar? Är det så att man är intresserad av något mål och dom är det läsa det själv och låta det vara kvar där?
 
Varför ska man dela domar? Är det så att man är intresserad av något mål och dom är det läsa det själv och låta det vara kvar där?
Just det Chili det är bättre att man kan läsa domstolsprotokoll respektive förundersökningsprotokoll själv , för det finns inte någon anledning att dela med sig något av protokollerna till flera personer. Vill de läsa så får de fixa ut protokollena själva via en förfrågan till polisen och åklagaren.
Om det gäller nyanmälda brott som ska utredas brukar inte polisen och åklagarmyndigheterna vara restriktiva med att inte släppa ut förundersökningsprotokollet ,innan förundersökningen av det nyanmälda brottet är klart?
 
Kan säga att det kommer bli mycket hårdare 2023 med integritetskänsliga uppgifter om att dela det offenligt.
 
Kan säga att det kommer bli mycket hårdare 2023 med integritetskänsliga uppgifter om att dela det offenligt.
Senast 2023 är det kört för dom som delar personliga uppgifter på individer. Försöka komma undan med att uppgifter inte ligger på en viss sida och ge svar som att det ligger på en annan sida och länka det kommer inte hjälpa som Flashback kommer försvara sig med förmodligen.

 
Topp