Det positiva med en stark valuta.

Problemet är att huruvida det är bra eller dåligt för Sverige ur en ekonomisk aspekt är inte bara en fråga om värderingar ur mitt perspektiv. Jag föredrar att ha ett bra företagsklimat före att privatpersoner får mer pengar i plånboken eftersom ett bra företagsklimat är mer positivt ur ett långsiktigt perspektiv för personer. Sedan så måste det till reglering men det är en annan fråga. Så syftet är att ifrågasätta din grundläggande ide om hur dålig den svenska ekonomin är och hur värdelöst inflationsmålet och påpeka att det inte är så enkelt.

Så vill jag också ha det. Ett bra företagsklimat före att vi dräller omkring med en massa pengar MEN! En brasklapp nu är att näringslivet är som staten med klimatmupperi, woke och mångkultur. Dey duger heller inte. Vittnar inte om ett verkligt fritt näringsliv.

Nu vet jag att det går åt helvete ekonomiskt med detta land. Behöver jag inte läsa i någon djävla tidning för att veta. Tidningarna brukar mest skönmåla så dessa är det inte jag som har någon nytta ned.
 
Topp