Går det stämma Mrkoll,Lexbase,Verifiera och Flashback mm?

Lagman

Medlem
Reg
14 Feb 2024
Inlägg
3
Dom sidorna som har utgivningsbevis eller saknar har inte rätt att sälja eller dela domar eller förundersökningsprotoll. Myndigheten IMY är inte inkapabel och okunnig myndighet som inte vet vad GDPR är och lever i sin egen värld.
Såhär säger EU:s allmänna dataskyddsförordning om att dela domar och FUP (förundersökningsprotokoll)

"Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser"​

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet.

Artikel 6 1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:​


a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Har du som hamnat på Lexbase eller Flashback. har du lämnat ditt samtycke för att dina personuppifter delas offentligt eller säljes?

Vad Mrkoll,Lexbase eller Flashack har fått det bakom foten är att dom "lagliga" sidorna tror att utgivningsbevis räcker för att sälja domar. Vad den kommersiella sidan Flashback tror är att de gör det i syfte i journalistik ändamål. Om alla börjar skriva och dela otillåtna dokument och börjar pratar om journalistisk ändamål behöver inte längre journalister som är legitimerade och vi har ett anarkiskt land väldigt snart. Vi kan börja ta tag i saker själva och göra poliser arbetslösa.

På Flashback finns det en användare som heter gdprWarrior. Hen är duktig men är så ack på fel forum. Det för att gdprwarrior krigar emot LExbase och liknande sidor för hen förekommer på någon av dom sidorna. Det finns tusen, tusentals andra människor som förekommer på Flashback och skulle jag starta en liknande tråd på Flashback emot Flashback skulle tråden direkt raderas och jag bli avstängd för alltid. Här finns det inte den ena sidan är bättre en den andra för här finns jag inte men finns på den andra sidan. Ska kriget vara ärlig ska gdprwarriror vara införstådd att hans krig även borde innefatta Flashback.

Om det finns dom som vill driva en rättsprocess mot Flashback så finns jag här för att hjälpa till. Jag vet att det finns tusentals där ute, känner ni någon så tipsa om den här tråden. Vi kan sätt dit ägaren Jan Axelsson så hårt att han aldrig mer kan resa på sig.

Om gdprwarrior läser den här tråden. Kallebogen som skriver i den tråden är avlönad av Lexbase för att få andra i tråden att ge upp kampen. Bara det trollet får härja fritt och störa er är ett bevis på att Flashback inte är rätt forum att diskutera detta ämne.
 
Insynsrådet på IMY (integritetsmyndigheten) består bland annat av
Ari Stenman
säkerhetschef Polisen

Vad gör en säkerhetschef på IMY´s insynsråd? Har inte polischefen mycket annat att ta hand om? Jag återkommer till den här frågan men det är på tiden att vi alla tillsammans som är Sveriges grundpelare börjar granska hur vårt system egentligen fungerar. Finns det jäv, finns det information som läcker? Är polischefen en mellanhand mellan IMY och Säpo om vad för klagomål som kommer in?
 
Insynsrådet på IMY (integritetsmyndigheten) består bland annat av
Ari Stenman
säkerhetschef Polisen

Vad gör en säkerhetschef på IMY´s insynsråd? Har inte polischefen mycket annat att ta hand om? Jag återkommer till den här frågan men det är på tiden att vi alla tillsammans som är Sveriges grundpelare börjar granska hur vårt system egentligen fungerar. Finns det jäv, finns det information som läcker? Är polischefen en mellanhand mellan IMY och Säpo om vad för klagomål som kommer in?
Läcker information till säpo om det kommer in anmälan mot som är av intresse?
 
När offentlighetsprincipen skrevs i grundlagen på 1700- talet visste man inte då att världen skulle bli digital och några få men väldigt baksluga personer skulle göra det till en affärsverksamhet och tjäna miljontals kronor. Läser man allt om just artikel 10 är det faktiskt förbjudet det som Flashback gör. Det gäller även Mrkoll eller Lexbase och då gäller inte utgivningsbevis. EU:s lagar går före Sveriges. Det tror man inte kanske men så är det. Det är hela EU som tagit den bestämmelsen som skall gälla för alla EU-länder och det är våra politiker som inte läst på eller bara okunniga som de är i det flesta fall som vi hela tiden är efter.

Jag är jättegärna med på och samlar in pengar för att stämma Flashback. Ägaren Jan Axelsson lever i sån hybris att det inte är nåbar han på nåot sätt. Kanske har han det förtroende för att polisen lägger ned anmälningar som kan komma in mot Flashback? Varför skulle polisen lägga ned anmälmingar? För att polisen får ut information på användare de anser är potensiellt farliga människor som går på lögnen om att Flashback inte skulle spara IP-adress. I den listan finns de en hel del kända användare.

Men sinom tid så tror jag att det är Flashbacks tur att stå inför rätta hur mycket polisen än skyddar det från åtal så kommer en svag länk förr eller senare brista. Just nu nöts den svaga länken ut.
 
10 lax från mig på dirren att börja med. Jag vill se hur pedofilen börjar prata om "lagen säger så" och börjar ta bort trådar som identifierar personer..
 
Räkna med att det kan kosta upp mot 0,5 milj. Om var och en lägger 2.000kr/man krävs det bara 250 personer för att skrapa ihop pengarna. Men det kommer kanske kosta hälften i så fall kan det räcka med 100 personer.
 
Dom sidorna som har utgivningsbevis eller saknar har inte rätt att sälja eller dela domar eller förundersökningsprotoll. Myndigheten IMY är inte inkapabel och okunnig myndighet som inte vet vad GDPR är och lever i sin egen värld.
Såhär säger EU:s allmänna dataskyddsförordning om att dela domar och FUP (förundersökningsprotokoll)

"Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser"​

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet.

Artikel 6 1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:​


a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Har du som hamnat på Lexbase eller Flashback. har du lämnat ditt samtycke för att dina personuppifter delas offentligt eller säljes?

Vad Mrkoll,Lexbase eller Flashack har fått det bakom foten är att dom "lagliga" sidorna tror att utgivningsbevis räcker för att sälja domar. Vad den kommersiella sidan Flashback tror är att de gör det i syfte i journalistik ändamål. Om alla börjar skriva och dela otillåtna dokument och börjar pratar om journalistisk ändamål behöver inte längre journalister som är legitimerade och vi har ett anarkiskt land väldigt snart. Vi kan börja ta tag i saker själva och göra poliser arbetslösa.

På Flashback finns det en användare som heter gdprWarrior. Hen är duktig men är så ack på fel forum. Det för att gdprwarrior krigar emot LExbase och liknande sidor för hen förekommer på någon av dom sidorna. Det finns tusen, tusentals andra människor som förekommer på Flashback och skulle jag starta en liknande tråd på Flashback emot Flashback skulle tråden direkt raderas och jag bli avstängd för alltid. Här finns det inte den ena sidan är bättre en den andra för här finns jag inte men finns på den andra sidan. Ska kriget vara ärlig ska gdprwarriror vara införstådd att hans krig även borde innefatta Flashback.

Om det finns dom som vill driva en rättsprocess mot Flashback så finns jag här för att hjälpa till. Jag vet att det finns tusentals där ute, känner ni någon så tipsa om den här tråden. Vi kan sätt dit ägaren Jan Axelsson så hårt att han aldrig mer kan resa på sig.

Om gdprwarrior läser den här tråden. Kallebogen som skriver i den tråden är avlönad av Lexbase för att få andra i tråden att ge upp kampen. Bara det trollet får härja fritt och störa er är ett bevis på att Flashback inte är rätt forum att diskutera detta ämne.
Allt går men ingen har ork eller vilja och är helt enkelt rädda för att driva ett mål.
 
Dom sidorna som har utgivningsbevis eller saknar har inte rätt att sälja eller dela domar eller förundersökningsprotoll. Myndigheten IMY är inte inkapabel och okunnig myndighet som inte vet vad GDPR är och lever i sin egen värld.
Såhär säger EU:s allmänna dataskyddsförordning om att dela domar och FUP (förundersökningsprotokoll)

"Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser"​

Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder enligt artikel 6.1 får endast utföras under kontroll av myndighet eller då behandling är tillåten enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, där lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter och friheter fastställs. Ett fullständigt register över fällande domar i brottmål får endast föras under kontroll av en myndighet.

Artikel 6 1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:​


a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Har du som hamnat på Lexbase eller Flashback. har du lämnat ditt samtycke för att dina personuppifter delas offentligt eller säljes?

Vad Mrkoll,Lexbase eller Flashack har fått det bakom foten är att dom "lagliga" sidorna tror att utgivningsbevis räcker för att sälja domar. Vad den kommersiella sidan Flashback tror är att de gör det i syfte i journalistik ändamål. Om alla börjar skriva och dela otillåtna dokument och börjar pratar om journalistisk ändamål behöver inte längre journalister som är legitimerade och vi har ett anarkiskt land väldigt snart. Vi kan börja ta tag i saker själva och göra poliser arbetslösa.

På Flashback finns det en användare som heter gdprWarrior. Hen är duktig men är så ack på fel forum. Det för att gdprwarrior krigar emot LExbase och liknande sidor för hen förekommer på någon av dom sidorna. Det finns tusen, tusentals andra människor som förekommer på Flashback och skulle jag starta en liknande tråd på Flashback emot Flashback skulle tråden direkt raderas och jag bli avstängd för alltid. Här finns det inte den ena sidan är bättre en den andra för här finns jag inte men finns på den andra sidan. Ska kriget vara ärlig ska gdprwarriror vara införstådd att hans krig även borde innefatta Flashback.

Om det finns dom som vill driva en rättsprocess mot Flashback så finns jag här för att hjälpa till. Jag vet att det finns tusentals där ute, känner ni någon så tipsa om den här tråden. Vi kan sätt dit ägaren Jan Axelsson så hårt att han aldrig mer kan resa på sig.

Om gdprwarrior läser den här tråden. Kallebogen som skriver i den tråden är avlönad av Lexbase för att få andra i tråden att ge upp kampen. Bara det trollet får härja fritt och störa er är ett bevis på att Flashback inte är rätt forum att diskutera detta ämne.
Där ser man. Hade ingen aning om att det stred mot någon lag som heter artikel 10.
 
Det kostar inget att anmäla Flashback till någon myndighet som sysslar med GDPR eller integritet. I det här fallet så är det väldigt tydligt att pedofilforumet Flashback.org bryter mot Artikel 10. Pedofilforumet måste anmälas omgående. Ju fler som anmäler ju bättre blir det. Jag kommer göra en anmälan efter det här inlägget. Låt myndigheten avgöra om pedofilen bryter mot lagen eller inte men om pedofilen brytit, ojojoj säger jag.

Men om vi tittar på helheten på det här sidorna som säljer domar.
Vilka är dom som köper domar från Lexbase eller Mrkoll?
Om en person sökt jobb på en statlig sektor behöver bara rekryteraren be om utdrag från belastingsregistret och det är gratis. Men är det statliga sektorn som står bakom företagens miljonvinster? Lexbae har runt 16 miljoner kronor i vinst https://www.allabolag.se/5591369581/garrapatica-ab
Mrkoll runt 12 miljoner https://www.allabolag.se/5569911224/nusvar-ab men den som tjänat mest är Verifiera som har runt 33 miljoner https://www.allabolag.se/5569263394/verifiera-ab

Om det går granska borde media granska det här. Vilka är dom som står bakom köpen av domar? Är det statliga sektorn som slösar våra skattepengar på skit som är gratis att få ut från polisen. I min tid när vi sökte jobb och företaget begärde ut udrag gjorde vi det hos polisen som är gratis. Nu har staten gett dom har skitföretagen utgivningsbevis men då borde staten också vara ansvariga om domar läcker ut.
Vad jag menar med att att staten borde vara ansvariga är att Lexbase blev hackade för något år sen och alla domar som LExbase hade spreds på internet. Inte bara Lexbase utan den som ger utgivningsbevis borde också ta delansvar. Dom här sidorna kommer hackas igen, inte om utan när. https://sverigesradio.se/artikel/5770520

Janne Axelsson jag vill fråga dig en sak. Du och dom här sidorna som säjer domar och delar domar. All ni har en sak gemensamt, ni säger att det är yttrandefrihet att dela och sälja domar men det gemensamma saken ni har är, vet du vad det är? Att ni alla tjänar enorma pengar på det men att ni alla gömmer er.

Jag svär på över min döda kropp att DU kommer förlora Janne. Hedersord på det.
 
Vi kan vara lugna och slappna av. Det vi vill sköts av en mycket erfaren person som kallar sig för gdprwarrior som börjat kampen som jag kallar för Artikel 10. Gdprwarriror kommer mot all förmodan vinna mot Lexbase bland annat och han behöver inte driva enskilda mål mot Verifiera eller mrkoll. De kommer per automatik kollapsa. Där ute i vilda marken står Jan Axelsson med sin fasansfulla forum Flashback som initialt började med detta och kallade det för 'journalistisk verksamhet'! Den verksamheten kommer kollapsa Jan Axelsson. Du kommer också kollapsa Jan Axelsson. Vissa saker tar bara lite längre tid men alla onda saker och ting har kollapsat förr eller senare. Det har historien visat oss. Du är inte ett undantag hur mycket du skyddas för att läcka information om användare. Tiden är inte din vän Jan Axelsson. Klockan tickar framåt. Tick Tack. Tick Tack. Tick Tack.
 
Det kostar inget att anmäla Flashback till någon myndighet som sysslar med GDPR eller integritet. I det här fallet så är det väldigt tydligt att pedofilforumet Flashback.org bryter mot Artikel 10. Pedofilforumet måste anmälas omgående. Ju fler som anmäler ju bättre blir det. Jag kommer göra en anmälan efter det här inlägget. Låt myndigheten avgöra om pedofilen bryter mot lagen eller inte men om pedofilen brytit, ojojoj säger jag.

Men om vi tittar på helheten på det här sidorna som säljer domar.
Vilka är dom som köper domar från Lexbase eller Mrkoll?
Om en person sökt jobb på en statlig sektor behöver bara rekryteraren be om utdrag från belastingsregistret och det är gratis. Men är det statliga sektorn som står bakom företagens miljonvinster? Lexbae har runt 16 miljoner kronor i vinst https://www.allabolag.se/5591369581/garrapatica-ab
Mrkoll runt 12 miljoner https://www.allabolag.se/5569911224/nusvar-ab men den som tjänat mest är Verifiera som har runt 33 miljoner https://www.allabolag.se/5569263394/verifiera-ab

Om det går granska borde media granska det här. Vilka är dom som står bakom köpen av domar? Är det statliga sektorn som slösar våra skattepengar på skit som är gratis att få ut från polisen. I min tid när vi sökte jobb och företaget begärde ut udrag gjorde vi det hos polisen som är gratis. Nu har staten gett dom har skitföretagen utgivningsbevis men då borde staten också vara ansvariga om domar läcker ut.
Vad jag menar med att att staten borde vara ansvariga är att Lexbase blev hackade för något år sen och alla domar som LExbase hade spreds på internet. Inte bara Lexbase utan den som ger utgivningsbevis borde också ta delansvar. Dom här sidorna kommer hackas igen, inte om utan när. https://sverigesradio.se/artikel/5770520

Janne Axelsson jag vill fråga dig en sak. Du och dom här sidorna som säjer domar och delar domar. All ni har en sak gemensamt, ni säger att det är yttrandefrihet att dela och sälja domar men det gemensamma saken ni har är, vet du vad det är? Att ni alla tjänar enorma pengar på det men att ni alla gömmer er.

Jag svär på över min döda kropp att DU kommer förlora Janne. Hedersord på det.
Jag hade respekterat honom något om han stod för det han gör men att gömma sig och bajsa ord som yttrandefrihet och inte våga stå för det kan jag bara instämma i allt det du säger. Jan Axelsson är inte en värdig människa. Han kommer gå till historien som en av Sveriges värsta och obehagligaste människa. Jag har en förnimmelse av att han kommer konfronteras en dag för vad han gjort mot så många miljoner människor. För vissa människor är pengar allt, för vissa människor är värdighet allt. Jan Axelsson valde pengar före värdighet och pengar kan inte köpa värdighet.
 
gdprwarrior har lagt ut dokument som visar att ärendet är uppe i domstol. Ärendet vilar dock pga att uppgifter skall hämtas in från EU om Sverige verkligen får låta de med utgivningsbevis ha undantag. Hoppas domstolen får uppgiften att utgivningsbevis inte inte är orsak till undantag. Dessa sidor används bla av kriminella gäng och enskilda i sin brottsliga gärning.
 
Enligt Artikel 99 i GDPR skall inget land få ha undantag för GDPR:

Artikel 99​

Ikraftträdande och tillämpning

1. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
2. Den ska tillämpas från och med den 25 maj 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 april 2016.
På Europaparlamentets vägnar
M. SCHULZ
Ordförande

På rådets vägnar
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
Ordförande

 
Om du gdprearrior läser på Friaordet vill jag säga en sak till dig. Svt har erbjudit att intevjua dig. Om jag var du hade jag avböjt det men du gör som du vill. Tänk på att svt är statlig och du krigat just nu mot staten. Svt kommer bränna dig, inte vill svt att du får övertag mot staten. Ditt ego kommer bränna dig och allt du gjort kommer gå förlorat. Om du ändå inte vill lyssna på avrådan och vill ställa upp på ntervju. Då hoppas jag att du inflikar även Flashback som delar domar helt gratis. Flashback är mycket värre en vad de siterna är.

Det du kan fråga svt är om de kan tänka sig granska själva utan att intervjua dig om hur allvarligt brott Flashback begår som delar fritt domar och FUP. Fråga svt om de vill granska varför polisen gör skillnad på Achmed som blev utsatt för mordförsök och inte fick skyddad id men att Jan Axelsson har det 15 år senare när det inte finns hotbild mot honom. Fråga varför Malin som var utsatt för mordförsök men polisen inte längre anser att det inte finns längre hotbild men för Jan Axelsson finns det fortfarnade. Var finns rättvisan när de gäller kalaser runt Flashback och Jan Axelsson? Varför skyddas han så mycket? Om Jan Axelsson är så hotad, varför driver han då sitt forum? Då finns det inget hotbild. Be svt granska det.
 
Aftonbladet uppmärksammar saken:

Domstolar hat börjat uppmärksamma problemet:
I Malmö sattes i januari foten ner mot ett företag som ville ha ut alla tingsrättens förundersökningar i brottmål under föregående år.
Domstolen ansåg att de bakgrundskontroller som gick att göra i bolagets söktjänst inte var journalistisk verksamhet och således inte omfattades av GDPR.
 

GDPR gäller inte Mrkoll​

Den europeiska förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte under år 2018 i Sverige den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Förordningen tillåter precis som innan GDPR trädde i kraft, att medlemsländerna gör undantag från förordningen om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Detta innebär att GDPR inte gäller för tjänsten Mrkoll.se eller andra tjänster som har tilldelats utgivningsbevis - som därmed besitter samma grundlagsskydd som grundlagsskyddade massmedier.
Simon Krantz, ägaren till Mrkoll har lagt till den texten rätt nyligen. Om GDPR inte gäller sidor som du och dina gälikar sysslar med behövde du inte lägga till en extra rad text. Du är mycket orolig Simon. Och jag hoppas såna som du sover resten av era liv oroliga. Detta gäller givetvis Jan Axelsson som lade grunden till detta elände och jag hoppas han är den som får betala högsta priset.
 
Aftonbladet uppmärksammar saken:

Domstolar hat börjat uppmärksamma problemet:
Expressen är inte lika glada iallafall.

Vi måste ha rätt att veta om vår granne är kriminell​


Måste vi veta det? Om vi vet att grannen är kriminell, vad gör vi då?
 
Expressen är inte lika glada iallafall.Måste vi veta det? Om vi vet att grannen är kriminell, vad gör vi då?
Expressen kan tycka vad den vill för rätten att veta om grannen är kriminell, eller egentligen varit kriminell, övertrumfa inte rätten att bli glömd. Det har slagits fast i EU-domstolen.
 
Bara skicka PM till mig om ni behöver ekonomiskt hjälp för att driva åtal mot den där vidriga pedofilen. Han har fått härja för länge utan konsekvenser.
 
Topp