Isaiah 17-A Prophecy Against Damascus

C.G.Jung

Medlem
Reg
1 Mars 2019
Inlägg
32
“See, Damascus will no longer be a city
but will become a heap of ruins.
2 The cities of Aroer will be deserted
and left to flocks, which will lie down,
with no one to make them afraid.
3 The fortified city will disappear from Ephraim,
and royal power from Damascus;
the remnant of Aram will be
like the glory of the Israelites,”
declares the Lord Almighty.
4 “In that day the glory of Jacob will fade;
the fat of his body will waste away.
5 It will be as when reapers harvest the standing grain,
gathering the grain in their arms—
as when someone gleans heads of grain
in the Valley of Rephaim.
6 Yet some gleanings will remain,
as when an olive tree is beaten,
leaving two or three olives on the topmost branches,
four or five on the fruitful boughs,”
declares the Lord, the God of Israel.
7 In that day people will look to their Maker
and turn their eyes to the Holy One of Israel.
8 They will not look to the altars,
the work of their hands,
and they will have no regard for the Asherah poles[a]
and the incense altars their fingers have made.
9 In that day their strong cities, which they left because of the Israelites, will be like places abandoned to thickets and undergrowth. And all will be desolation.

10 You have forgotten God your Savior;
you have not remembered the Rock, your fortress.
Therefore, though you set out the finest plants
and plant imported vines,
11 though on the day you set them out, you make them grow,
and on the morning when you plant them, you bring them to bud,
yet the harvest will be as nothing
in the day of disease and incurable pain.
12 Woe to the many nations that rage—
they rage like the raging sea!
Woe to the peoples who roar—
they roar like the roaring of great waters!
13 Although the peoples roar like the roar of surging waters,
when he rebukes them they flee far away,
driven before the wind like chaff on the hills,
like tumbleweed before a gale.
14 In the evening, sudden terror!
Before the morning, they are gone!
This is the portion of those who loot us,
the lot of those who plunder us.

Ligger det en sanning i det?
 
På svenska:

Profetia över Syrien
1 Detta är Guds budskap till Damaskus, Arams huvudstad: Se, Damaskus är borta! Staden finns inte längre. Bara en hög ruiner! 2 Aroers städer är övergivna. Där betar får, och de lägger sig ner lugnt och stilla. Ingen finns som kan störa dem. 3 Israels styrka och Damaskus makt ska ta slut, och det som finns kvar av Aram ska förstöras. På samma sätt som Israels härlighet försvunnit, ska nämligen också deras härlighet försvinna, förklarar Herren, härskarornas Gud. 4 Ja, Israels härlighet ska fördunklas, när fattigdomen smyger sig över landet. 5 Israel ska vara lika tomt och övergivet som de skördade sädesfälten i Refaimsdalen. 6 Bara några få människor ska bli kvar, som kvarblivna oliver på träd som redan skördats - två eller tre i trädets topp och fyra eller fem längst ut på grenarna. 7 Då ska de till sist tänka på sin Skapare och Gud och få respekt för den Helige i Israel. 8 De ska inte längre be sina avgudar om hjälp och inte heller dyrka de gudar de själva har tillverkat. De ska inte längre ha något till övers för bilderna av Astarte och solgudarna. 9 Deras största städer, som de övergav för Israels skull, ska ligga övergivna, igenväxta och förödda. 10 Varför? Därför att du vänt dig bort från den Gud som kan rädda dig, från den klippa där du kan få skydd. Därför ska du aldrig få skörda, även om du planterar de dyrbaraste plantor. 11 Inte ens om de växer så fint att de blommar redan samma dag du planterat dem. Din enda skörd ska vara sorg och obotlig plåga. 12 Se på alla de nationer som stormar fram mot Guds land! 13 Men även om de ryter som vågor när de bryts invid land, ska Gud ändå tysta dem. De kommer att fly, spridda som agnar för vinden och som flygsand. 14 På kvällen väntar Israel i skräck, men i gryningen är dess fiender döda. Det är den rättvisa lönen för dem som plundrar och förgör Guds folk.

Vi får se långt långt i framtiden om det stämmer...
 
“See, Damascus will no longer be a city
but will become a heap of ruins.
2 The cities of Aroer will be deserted
and left to flocks, which will lie down,
with no one to make them afraid.
3 The fortified city will disappear from Ephraim,
and royal power from Damascus;
the remnant of Aram will be
like the glory of the Israelites,”
declares the Lord Almighty.
4 “In that day the glory of Jacob will fade;
the fat of his body will waste away.
5 It will be as when reapers harvest the standing grain,
gathering the grain in their arms—
as when someone gleans heads of grain
in the Valley of Rephaim.
6 Yet some gleanings will remain,
as when an olive tree is beaten,
leaving two or three olives on the topmost branches,
four or five on the fruitful boughs,”
declares the Lord, the God of Israel.
7 In that day people will look to their Maker
and turn their eyes to the Holy One of Israel.
8 They will not look to the altars,
the work of their hands,
and they will have no regard for the Asherah poles[a]
and the incense altars their fingers have made.
9 In that day their strong cities, which they left because of the Israelites, will be like places abandoned to thickets and undergrowth. And all will be desolation.

10 You have forgotten God your Savior;
you have not remembered the Rock, your fortress.
Therefore, though you set out the finest plants
and plant imported vines,
11 though on the day you set them out, you make them grow,
and on the morning when you plant them, you bring them to bud,
yet the harvest will be as nothing
in the day of disease and incurable pain.
12 Woe to the many nations that rage—
they rage like the raging sea!
Woe to the peoples who roar—
they roar like the roaring of great waters!
13 Although the peoples roar like the roar of surging waters,
when he rebukes them they flee far away,
driven before the wind like chaff on the hills,
like tumbleweed before a gale.
14 In the evening, sudden terror!
Before the morning, they are gone!
This is the portion of those who loot us,
the lot of those who plunder us.

Ligger det en sanning i det?
Vad säger bilden och inte Bibeln? https://www.britannica.com/place/Damascus
 
Topp