Judar är den överlägset smartaste rasen

Clodius

Medlem
Reg
15 Dec 2020
Inlägg
91
Det här är en ganska komplicerad fråga. Till att börja med är judar självfallet ingen "ras" Det inser man snabbt ety det förutom vita judar (den dominerande gruppen), så finns det svarta judar (beta israel), och det lär också åtminstone funnits en grupp av östasiatiska"kinesiska" judar. Däremot år det så att det länge funnits judiska grupper som framför allt har gift sig med varandra, och därmed faktiskt bildat en "genetiskt särpräglad" grupp, ehuru det nog är mycket sagt att det skall vara en särskild "ras", och faktum är att en sådan grupp av judar - de ashkenaziska judarna, som framför allt bodde i Central- och Östeuropa, har faktiskt en mycket hög genomsnittlig intelligens, och många framstående konstnärer och akademiker tillhör denna grupp. Det finns en plausibel teori som förklarar detta; genom den religiösa lagstiftningen på medeltiden i Europa, så var det vissa yrken som inte fick utföras av kristna, och som judarna i Europa i praktiken fick monopol på, och det var framför allt bankverksamhet. Det gjorde att framgång för judar var kopplat till framgångar i intellektuella yrken, vilket ledde till att de kunde ha råd med familj och att skaffa många barn. Intelligens blev därför en evolutionär fördel för judar i större omfattning än för europén i allmänhet - en kristen kunde bli framgångsrik genom att vara stark bonde, och därmed få många barn. Efter ett antal generationer med detta urvalskriterier, blev de ashkenaziska judarna i genomsnitt rätt smarta. Andra judiska grupper som sefarder, eller nämnda beta israel lär inte vara smartare än genomsnittsmänniskan.
 
Topp