Sverige är utsat för terrorism enligt msb

turtle

Avstängd
Reg
22 Dec 2018
Inlägg
2,639
"Det finns ingen helt entydig definition av terrorism, men den svenska lagen om terrorbrott baseras på ett rambeslut från EU. Enligt beslutet är terrorism "en gärning som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om denna syftade till att:

  1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
  2. tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller
  3. destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer."Eller?
 
Senast ändrad:
Intressant tråd. Är inte det här en terrorism som svenska staten utsätter oss dagligen för? Ryssen kommer och att vi måste gå med i NATO så fort vi kan?
 
Topp