Vad händer med vädret?

Klimatet är inte likadant hela tiden, det är aldrig statiskt. Det finns perioder när det blir varmare och perioder när det blir kallare. Det är fullt normalt.

Om det verkligen stämmer som du påstår, att det blir varmare, det vet jag inte ens om det stämmer. Det kan verkligen vara sant, här och där men inte överallt heller. Sverige ska inte förstöra sin ekonomi och välståndet här med det som förevändning bara. Men din sort rusar ju iväg som vansinniga maoister. Ja, "mycket görs". Tyvärr, tyvärr. "Mycket" görs hela tiden i detta djävla land. Bland en massa djävla idioti är tydligen nedläggningen av kärnkraften.

Hur fan motiverar du det? Blir det svalare i Sverige då eller???
Snurriga frågor.
Den kärnkraft som lagts ner lades ner pga att de inte längre bar sig. De lades alltså ner av ekonomiska skäl. Om de skulle drivas vidare skulle det bli så dyrt att elen från dem inte skulle kunna konkurrera.
Sverige är stort i förhållande till folkmängden och vi har mycket gynnsamma förutsättningar för el på annat sätt än kärnkraft. Kärnkraft idag tar omkring 25 år att bygga från inget till att den står där och går. Ingen med kapital vill vänta så länge på avkastning. Dessutom har de senaste kraftverken som byggts i Europa kostat mer än 100 miljarder kronor att bygga.

Det är otvivelaktigt så att värmen ökar på Jorden. Man mäter på en massa olika platser och räknar ut genomsnittshöjningen. Från år 1850 började det öka sakta fram till 50-60-talet då började kurvan vända starkt uppåt. Just nu visar kurvan i princip ett streck vertikalt uppåt. Men elektrifieringen av fordonstrafiken, nedläggning av bränslekraftverk mm kommer att sakta in värmehöjningen. Målet är att den skall stagnera vid +1,5 grader men just nu ser det ut att den stagnerar vi +2 grader. Till idag har värmen på Jorden ökat med +1 grad av dessa max +1,5 grad.

När havet värms upp tar vattnet mer plast. Det innebär att havsnivån stiger. Med en uppvärmning med +2 grader räknar man med en havshöjning på när 1m. 1m låter inte mycket men det tvingar fram fördämningar av städer så att de inte översvämmas.

När Jorden värms upp betyder inte det att det blir varmare överallt. En del ställen kan till och med bli kallare. Om Golfströmmen vänder tidigare än nu, vilket kan ske om Grönlands is smälter, kommer det bli kallare i Sverige istället för varmare. Men det är inte riktigt klarlagt.
 
Dinkys skriver i en annan tråd: "
OK, man är alltså en klimatmupp om man säger att värmen ökar när värmen ökar.
I så fall är jag hellre det än en person som är så jävla pantad att han säger att värmen inte ökar när den ökar.

Vilken av dem är du?"

Ja Dinkys är den typiska klimat-muppen som fått sig dessa föreställningar från massmedia. Samtidigt lärs han upp i samma massmedia att han ska uppfattas som fullständigt vetenskapligt lagd minsann, att han inte baserar sin tro på SVT och TV4 och på makthavarnas upprepningar. O nej. Dinkys läser vetenskapliga rapporter minsann. Jag frågade om han kunde ge mig en enda av en sådan rapport. Svaret blev såklart nej. Klimat-muppar läser inte rapporter.

Och en annan sak beträffande vetenskap. Vetenskap är inte dogmer utan ifrågasättande. Sverige och väst nu är inte vetenskapligt utan politiserat och det är någonting helt annat det än att vara vetenskapligt. Det är mer att vara totalitärt och religiöst. Vetenskapligt, var Sverige på riktig mer årtiondet före och efter det andra världskriget. Inte nu längre.

Värmen på jorden kanske ökar men inte överallt samtidigt. Det är inte säkert. Något som är säkert dock är att till klimatets natur hör att det aldrig är statiskt. Det förändrar sig hela tiden, det går i vågor.
 
Efter att ha läst Sportlaban en tid kan jag konstatera att han är emot allt som kommer från större officiella grupper, som i detta fall klimatforskare. Kategoriska avvisningar av fakta är inte något man skall syssla med, däremot kan man vara skeptisk. Kategoriska avvisningar visar att man inte är intresserad av själva frågan utan att man är motståndare till frågan överhuvudtaget.

Att värmen stiger på Jorden är fastslaget, det går inte att prata bort. Försök att prata bort det skapar ett löjets ironi. Kallar man de som insett detta (vilket är den absoluta majoriteten av folket) för miljömupp är man en väldigt okunnig mupp.

Temperaturökningen sedan år 0. Mätningar med termometer visas i rött:
1280px-Common_Era_Temperature.svg.png


Finns olika presenterade kurvor men alla pekar uppåt. Här är en som visar samma som ovan men från 1880 (samma som visas i rött i ovanstående graf):
langsv-1280px-Global_Temperature_Anomaly.svg.png

 
Lägg märke till hur temperaturökningen följer CO2-halten i atmosfären. Denna kurva är mätt från 1960. Jämför kurvan i bilden ovan från 1960:
800px-Mauna_Loa_CO2_monthly_mean_concentration.svg.png
 
Topp